Naar start

Heartfulness

Met mindfulness geef je ruimte aan jezelf om jezelf te zijn
Met compassie schenk je warmte aan die ruimte

Zelfcompassie is namelijk niet alleen zacht zijn (en het is zeker niet zweverig of slap), het vraagt ook veel moed. Er is moed voor nodig om zachtmoedig te zijn naar jezelf. Er is moed voor nodig om aanwezig te zijn bij alle mooie en minder mooie dingen.Er is moed voor nodig om je eigen pijn, je angsten, je verdriet of je boosheid onder ogen te zien. Of andere dingen die je niet fijn vindt. Want daar gaan we het liefst van weg. 

En zacht zijn, vriendelijk zijn naar jezelf, ook al heb je onprettige gevoelens. Ook al ben je niet helemaal blij met jezelf. Ook al baal je er van dat je moe bent, of niet hebt gedaan wat je wilde doen die dag, of bent uitgevallen, of gestresst bent. Ook vriendelijk naar jezelf zijn als je concludeert dat je daarvoor niet zo vriendelijk was.
Natuurlijk weet je dat je niet de enige bent die wel eens pijn en verdriet ervaart. We ervaren dit met verschillende intensiteit. Als je beseft dat alle mensen dit ervaren kan dit een gevoel van verbondenheid geven met de mensheid als geheel.

‘We zijn allemaal hetzelfde, als je niet nauwkeurig kijkt.
We zijn het liefst gelukkig, of iets wat daar op lijkt.’
(Herman van Veen)

Vriendelijkheid en compassie staan dicht bij elkaar. Als je kunt spreken van een ‘welzijnsthermometer’ dan houdt compassie zich meer bezig met de temperatuur onder het nulpunt, terwijl vriendelijkheid zich richt op de temperatuur boven nul. Maar beide zijn ze hartverwarmend en worden tegenwoordig samen wel eens aangeduid met de term heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness. En net zoals we mindfulness of een niet-oordelende aandacht kunnen trainen en ontwikkelen, zo blijken we vriendelijkheid en compassie ook te kunnen ontwikkelen door regelmatige beoefening.

Compassie vormt de kern van de zogenaamde Gulden Regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. In alle grote spirituele en wijsheid tradities is deze Gulden Regel terug te vinden, als richtlijn voor geluk en gezondheid op een dieper niveau.

6 weken training

De heartfulnesstraining is opgebouwd rond zes thema’s die in zes bijeenkomsten aan de orde komen.  
Deze bijeenkomsten hoeven niet noodzakelijkerwijs binnen zes weken afgerond te zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen deze over een langere periode uitgespreid worden.
Heartfulnesstraining is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. We kunnen somber, angstig, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Voor wie

De training is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder een mindfulnesstraining hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen.

Praktische informatie

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.
De training vraagt een grote eigen inzet. Aan de deelnemers wordt geadviseerd om gedurende de training dagelijks ½ à 1 uur tijd vrij te maken voor de oefeningen.

Er worden voorlopig geen trainingen aangeboden.